Les lents de contacte poden se la solució a determinades condicions on les ulleres no aconsegueixen proporcionar una bona visió. També et permeten veure el món d’una manera més natural corregint la miopia, hipermetropia, astigmatisme i vista cansada.

Actualment les lents de contacte o lentilles són una solució òptica coneguda per a tothom i que, si més no, molts usuaris d’ulleres han provat alguna vegada. Les lents de contacte corregeixen errors refractius com la miopia, la hipermetropia, l’astigmatisme o la vista cansada i són la millor opció en anisometropies (condició on la graduació d’un ull és molt diferent a l’altre).

Existeix una àmplia gamma de lents de contacte i l’elecció del tipus més adient dependrà de cada cas particular.

Per determinar quin tipus de lent de contacte és l’idoni és necessària una avaluació completa de la visió i la salut ocular. Aquest estudi optomètric inclou:

  • prendre mesures del paràmetres cornials: topografia (radi, diàmetre, excentricitat)
  • graduació completa
  • exploració de la part anterior de l’ull (biomicroscopia), per descartar qualsevol anomalia ocular que pugui condicionar l’ús de les lents de contacte
  • valoració la quantitat i qualitat de la llàgrima, factor que pot determinar quin tipus de lent de contacte és el més adequat pel pacient.

Un cop s’ha decidit quina és la lent de contacte més adient, s’ha de tenir en compte que serà necessari un procés d’adaptació per part de l’usuari on la comoditat és un factor important, però no l’únic. La integritat ocular, i especialment cornial, jugarà un paper clau en l’èxit de l’adaptació, i factors com la demanda visual o les condicions ambientals i laborals també seran importants per la selecció final de la lent.

Un altra aspecte molt important en una adaptació de lents de contacte és l’elecció de la solució de neteja o manteniment. No tots els productes de manteniment funcionen igual, i s’haurà de seleccionar el més idoni pel tipus de lent i perfil d’usuari.

 

Les revisions periòdiques (cada 6 mesos) es fan imprescindibles per a garantir la seguretat en l’ús de lents de contacte.

Material

Hidrogel o Hidrogel de silicona (toves)

Gas permeable (semirígides)

Reemplaçament

Anual

Trimestral

Mensual

Quincenal

Diari

Tipus error refractiu

Esfèriques (miopia o hipermetropia)

Tòriques (astigmatisme)

Multifocals (vista cansada)