Un ull miop té més probabilitats de patir determinades patologies oculars. Existeixen tractaments amb lents de contacte que controlen la progressió de la miopia. Especial atenció a nens i joves.

Recentment han estat publicats diferents estudis en els quals es conclou que existeixen una sèrie d’intervencions, entre les quals està l’ortoqueratologia (Orto-k), que poden ajudar a reduir significativament la progressió de la miopia 1. S’estima que l’Orto-k pot controlar la miopia entre un 40% i un 60%2,3,4.

Però quins riscos té la miopia? Estudis científics5 indiquen que el risc de patir malalties oculars com el glaucoma o el despreniment de retina es multiplica significativament a mida que el grau de miopia augmenta. Quan més elevat és el grau de miopia més elevat és el risc de patir malalties oculars de fons d’ull, així que ens interessa que aquesta miopia quedi frenada el més aviat possible.

Nombroses publicacions científiques indiquen que l’Orto-k pot frenar l’avenç de la miopia.

Però, què és l’Orto-k?? L’Orto-k és un tractament en el qual mitjançant l’ús d’unes lents de contacte permeables al gas mentre es dorm s’aconsegueix modificar la curvatura cornial del pacient d’una forma controlada i dirigida. La lent es dissenya de forma que quan el pacient es tregui les lents al matí, després de dormir tot la nit amb elles, pugui gaudir d’una bona visió durant tot el dia, sense la necessitat d’usar ulleres ni lents de contacte.

Existeixen diversos articles6,7,8 en els quals es demostra que la imatge òptica que es genera a la retina en l’ortoqueratologia és diferent a la que es té quan s’usen ulleres o lents de contacte tradicionals. A més d’aconseguir que el pacient vegi bé sense usar ulleres ni lents de contacte durant el dia, és aquesta forma especial d’enfoc retinià (desenfoc perifèric ) el responsable del control de la miopia.

Actualment també hi ha altres tipus de lents de contacte (toves), d’ús diürn i diferents tipus de reemplaçament (diari, mensual), amb dissenys específics per a control de miopia especialment dissenyades per a nens i joves.

Som centre acreditat per a l’adaptació de lents Paragon CRT i MiSight.

1. Efficacy Comparison of 16 Interventions for Myopia Control in Children. A network meta-analysis. Huang et Al. Ophthalmology. 2016;123(4):697-708

http://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(15)01356-1/abstract

2. Orthokeratology for myopia control. A meta-analysis. Si et al. Optom Vis Sci. 2015;92(3):252-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25599338

3. Orthokeratology to control myopia progression: a meta-analysis. Sun et al. PLoS One. 2015;10(4)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4391793/

4. Efficacy, safety and acceptability of orthokeratology on slowing axial elongation in myopic children by meta-analysis. Li et al. Curr Eye Res. 2015;41(5):600-8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26237276

5. Practical applications to modify and control the development of ametropia. Sankaridurg, Holden. Eye. 2014;28(2):134-41

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930267/

6. Peripheral refraction in myopic patients after orthokeratology. Queiros et al. Optom Vis Sci. 2010;87(5)323-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20375751

7. Prentice Award Lecture 2010: A case for peripheral optical treatment strategies for myopia. Smith E. 3rd. Optom Vis Sci. 2011;88:1029-44

http://journals.lww.com/optvissci/Abstract/2011/09000/Prentice_Award_Lecture_2010__A_Case_for_Peripheral.4.aspx

8. Optical treatment strategies to slow myopia progression: Effects of the visual extent of the optical treatment zone. Smith E. 3rd. Exp Eye Res. 2013;114:77-88

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3624048/