Una avaluació optomètrica va molt més enllà de la detecció d’errors refractius com la miopia, hipermetropia, astigmatisme o vista cansada.

Un examen optomètric complet és imprescindible per detectar qualsevol desequilibri o problema visual i prescriure el tractament més adient, ja sigui una prescripció òptica, lents de contacte o teràpia visual. Davant la sospita de qualsevol patologia serà imprescindible la derivació a l’oftalmòleg.

Als exàmens optomètrics que realitzem al nostre centre avaluem les següents habilitats visuals:

 

Agudesa visual: capacitat de veure detalls petits tan de lluny com de prop. Serveix per detectar la presència de miopia, hipermetropia, astigmatisme o vista cansada.

Acomodació: habilitat d’enfocar amb nitidesa a les diferents distàncies de manera ràpida i eficaç.

Motilitat ocular: capacitat de moure bé els ulls tant per seguir objectes en moviment (moviments de seguiment) com per mirar amb eficàcia d’un punt a un altre de l’espai (sacàdics). Aquests moviments són imprescindibles per a la lectura.

Binocularitat: capacitat de fer servir els dos ulls a l’hora per fusionar les dues imatges al cervell. És necessària una bona alineació dels eixos visuals, la convergència (creuar els eixos visuals per mirar objectes propers) i la divergència (descreuar els eixos visuals per mirar objectes llunyans) han de ser correctes i tenir unes bones reserves perquè el sistema visual treballi de forma eficaç i sense esforç afegit.

Salut ocular: determinar la integritat de les diferents parts de l’ull per detectar la presència de qualsevol patologia.

Donada la importància que té la visió a la nostra vida quotidiana es fa imprescindible un control periòdic per a detectar possibles alteracions visuals.

REVISIONS ACONSELLADES
  • Cada 1-2 anys en edat adulta
  • En cas de presència de símptomes: mal de cap, picor d’ulls, llagrimeig, vermellor, fatiga…