Disposem d’instruments de la tecnologia més avançada que permeten detectar possibles patologies en estadis inicials. També estem dins la xarxa OptRetina, la primera xarxa d’òptics optometristes per la prevenció de la ceguesa.

L’examen de salut ocular inclou aquelles proves encaminades a observar i estudiar l’estat de les diferents parts del globus ocular per detectar possibles patologies que comprometin la seva salut. Davant la sospita de qualsevol patologia és imprescindible la remissió a l’oftalmòleg. La detecció precoç de les anomalies oculars pot evitar futurs problemes més complicats.

Al nostre centre disposem d’instruments de la tecnologia més avançada per la detecció precoç de patologia ocular.

Les proves de salut ocular estan incloses en el protocol de la nostra visita optomètrica i són les següents:

  • Biomicroscopia: observació de les estructures oculars externes i cristal·lí.
  • Topografia: pobra diagnòstica que realitza un anàlisi exhaustiu de la còrnia i ens permet estudiar a fons la seva forma.
  • Retinografia: fotografia de la retina.
  • Tonometria: mesura de la pressió intraocular.
  • Reixeta d’Amsler: prova diagnòstica que permet avaluar la integritat macular.
  • Pupil·les: avaluació de la funció pupil·lar, de les vies neurològiques que hi participen.

El nostre centre està adscrit a la xarxa OptRetina. OptRetina és la primera xarxa d’òptics optometristes encarregada de la prevenció de les malalties de la retina. Aquesta xarxa neix per donar resposta a una necessitat de detecció precoç de les principals malalties que causen ceguera, oferint unes proves ràpides i de fàcil accés per a la població. Es tracta d’una fotografia del fons d’ull a gran resolució que s’envia a un equip d’oftalmòlegs especialitzats en retina. El resultat serà un informe mèdic sobre l’estat de la retina. Aquest servei no pretén substituir una visita oftalmològica presencial, sinó que es tracta d’un sistema de cribratge per la detecció precoç de les malalties de la retina.